בקרו אותנו ב           
צרו קשר: 074-7030166
   

מידע גנטי - האם חברות הביטוח יכולות להשתמש בו?

מידע גנטי- האם חברת הביטוח יכולה לעשות בו שימוש?

אנג'לינה ג'ולי, היא אולי נושאת הבשורה המפורסמת ביותר, של בדיקות גנטיות מקדימות למניעת מחלות.
במאי 2013 ביצעה ג'ולי ניתוח חירום יזום, וזאת לאחר שגילתה כי הינה נשאית של גן BRCA1 המגביר את הסיכון לסרטן השד והשחלות.
ההד התקשורתי של המהלך, עורר את נחיצותן של בדיקות גנטיות וניהול מידע גנטי, ככאלו המצילות חיים והפך אותן מהחלטה יוצא דופן – לשגרתית.

בדיקות גנטיות והשפעתן על עולם הביטוח

עם כל שנה שחולפת, רב הנגלה על הנסתר בכל הנוגע לגנום האנושי, גנים ונשאות של מחלות או נטיות תורשתיות.
אנשים רבים מנצלים את המהפכות המדעיות, ודואגים לבצע בדיקות גנטיות מניעתיות בכדי לחשוף רגישות גנטית.
לתוצאות המתקבלות משמעות רבה: הן בהיבט איכות החיים ובריאות המטופל, והן אל מול חברות הביטוח.

למה הכוונה?

כיום, לכל פוליסות הביטוח כיסוי כספי ייעודי לבדיקות גנטיות.
כאמור, בדיקות אלו מהוות סיבה ראשונית לביצוע ניתוחים מניעתיים. כגון זה שביצעה השחקנית האמריקנית.

נשאלת השאלה – האם חברת הביטוח תכסה את עלותו של ניתוח מניעתי, אשר בוצע בעקבות בדיקה גנטית - גם אם המידע הגנטי הבעייתי, היה ידוע טרם הצטרפות המבוטח לפוליסה?

ובנוסף, האם חברת הביטוח יכולה להשתמש במידע הגנטי שברשותה בעת רכישת פוליסות ביטוח נוספות?

מה אומר המחוקק?

על פי חוק מידע גנטי   (סעיף 30 ב' ו – ג' ) "מבטח לא ישאל מבוטח או מועמד לביטוח (להלן – מבוטח) אם עבר בדיקה גנטית ולא יבקש ממבוטח תוצאות של בדיקה גנטית או לעבור בדיקה גנטית.
לא יעשה מבטח שימוש במידע גנטי מזוהה או בסירוב למסור לו מידע כאמור, כדי לסרב, לדחות או להתנות את הכיסוי הביטוחי של אדם, להגדיל או להקטין את שיעור דמי הביטוח או להשפיע על תנאי הביטוח בדרך כלשהי."

כאמור על פי החוק, אין אפשרות לנצל מידע גנטי אודות המבוטח, וחל איסור על חברת הביטוח מלפסול מבוטח מלרכוש פוליסת ביטוח.

יחד עם זאת, להגבל זה כמה סייגים:
על פי לשון החוק, סעיף קטן ד (1) "מבוטח המעוניין לכרות חוזה ביטוח חיים, מחלה או נכות, בסכום העולה על הסכומים שקבע שר האוצר לכל ביטוח כאמור, רשאי המבטח לשאול את המבוטח אם עבר בדיקה גנטית לגבי מחלה שקבע שר הבריאות בשלוש השנים האחרונות לפני שהגיש את הצעתו והאם תוצאותיה ידועות לו"
ובהמשך נכתב, כי במידה והציג המבוטח לפני המבטח את תוצאות הבדיקה רשאי המבטח, לעשות שימוש, כאמור באותו סעיף קטן, במידע הגנטי שנמסר לו.

כלומר, לפי סעיף ד (1) - בביטוחי חיים, נכות ומחלות קשות, בסכומים מעל הסכום שנקוב ע"י משרד האוצר, רשאית חברת הביטוח לעשות שימוש במידע.

גם על הוראת שעה זו חלה הסתייגות, כפי שמצאנו במסמך עדכון אשר הוגש לוועדת המדע והטכנולוגיה, מטעם מחלקת מידע ומחקר של הכנסת.

על פי המסמך, בהקשר של ניצול מידע גנטי על ידי חברות הביטוח "לדברי עו"ד טליה אגמון, שר האוצר לא קבע סכומי ביטוח אשר למעלה מהם יהיה מבטח רשאי לשאול מבוטח על בדיקה גנטית ותוצאותיה, ושר הבריאות לא קבע רשימת מחלות בעניין סעיף זה."

על כל פנים, לדבריה של עו"ד טליה אגמון כפי שהובאו במסמך העדכון "תוקפה של הוראת שעה זו פג ב-25 בדצמבר 2003, ולכן אי-אפשר עוד להתקין תקנות לפיה".

לבסוף, נציין גם את סעיף 18 לחוק המידע הגנטי העוסק בשמירת סודיות. "אדם שהגיע אליו מידע גנטי הנוגע לנבדק, תוך מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרו בסוד ולא יעשה בו כל שימוש, אלא אם כן קיבל את הסכמת הנבדק לכך, ולפיה."

כיצד הנושא קשור אליכם, סוכני הביטוח?

סוכני ביטוח רבים מתמודדים עם סוגיות בדיקות גנטיות והשפעתן על רכישת הפוליסה או פוטנציאל התביעה.
על פי החוק, מבוטחים להם נטיות גנטיות ידועות מראש, זכאים להיכלל במסגרות הביטוח המוכרות, על אף היותם מוגדרים כ"אוכלוסייה בסיכון".
גם מבוטחים להם תוצאות נשאות חיוביות זכאים לרכוש פוליסות ביטוח כרצונם (בתנאי שמדובר על נשאות בלבד ללא תופעות הקשורות לנשאות) ללא החרגה וללא חשש לדחייה מטעם חברות הביטוח, גם אם חתם המבוטח על הסכם ויתור סודיות.
כלומר, במידה וחברת הביטוח דחתה תביעת ביטוח בשל מידע גנטי מוקדם שלא הועבר לידיעתה – בוודאי שיש מקום לבחון פרטנית, באמצעות עורך דין, את חוקיות ההחלטה.

חשוב וטוב לדעת.

מצאתם את המידע מועיל? העבירו לחבריכם סוכני הביטוח, והמליצו להם להצטרף אלינו, לקהילת סוכני הביטוח המקצועיים של מרכז שפיס היימן.

סוכן ביטוח? רוצה לקבל עידכונים וחומרים מקצועיים ישירות לתיבת המייל?
לחץ כאן להצטרפות חינם לקהילת המקצוענים>>>>>>


מובהר כי המידע המבוא באתר מבטא את מיטב הבנתם של המעורבים בכתיבתו, ואין לראותו כמידע שלם וממצה. 
מידע זה אינו מהווה תחליף לבדיקה יסודית ופרטנית ולהתייעצות עם יועצים משפטיים מקצועיים, באשר לכל עניין ומקרה, לגופם.

 
  לפרטים, התקשרו:
 משרד: 074-7030166  
 נייד: 058-6563602    

הנך מאשר בזאת קבלת חומר פרסומי ממרכז שפיס היימן