בקרו אותנו ב           
צרו קשר: 074-7030166
   

אחריותו המקצועית של סוכן הביטוח

 
סוכן ביטוח, יש לך אחריות.

מאמר אורח מאת: עו"ד שירלי גינזבורג עוסקת במתן ייעוץ משפטי וליווי שוטף למוסדות רפואיים, מרפאות וציבור הרופאים בתחומי הרשלנות הרפואית, ביטוח אחריות מקצועית רפואית, ניהול סיכונים ברפואה והמשפט הרפואי.

סוכן הביטוח כבעל מקצוע החב חובות אמונים וזהירות
העיסוק כסוכן ביטוח דורש רישוי ופיקוח על ידי משרד האוצר באמצעות הרגולטור, ולא בכדי.
הדבר נועד, בין היתר, לאפשר רק למי שעמד בדרישות הרישוי לעסוק בביטוח וכן לצורך שמירה על ציבור המבוטחים.
חוזה הביטוח הוא חוזה ייחודי שאינו דומה לחוזה "רגיל" וזאת, בין היתר, עקב הפער הגדול הקיים בין הידע המצוי ברשותו של סוכן הביטוח לבין הידע המוגבל יחסית של המבוטח.

המבוטח לא תמיד מסוגל להבין את כל הוראותיו ומשמעויותיו של חוזה הביטוח, לא תמיד מסוגל לקרוא את תנאי הפוליסות המסורבלות ולהבין את חריגיהן והתניות שבהן, המבוטח לא יוכל בהכרח לזהות את אותם הסעיפים שביום קרות מקרה הביטוח עלולים לצמצם את הכיסוי הביטוחי. 

באנלוגיה למשפט הרפואי ניתן לומר כי בדומה למערכת היחסים שבין רופא למטופל המאופיינת בפערי מידע משמעותיים, כך גם מערכת היחסים שבין סוכן הביטוח למבוטח. במסגרת חובת האמונים שחב סוכן הביטוח למבוטח בפריזמת ביטוחי הבריאות על סוגיהם השונים, קיימת חשיבות מרובה להציע למבוטח את מכלול הכיסויים הרפואיים על מנת שהאחרון יוכל לבצע עבורו ועבור בני משפחתו "ניהול סיכונים מותאם אישית" ולהרכיב את "חבילת הבריאות" המתאימה לו.
באנלוגיה למשפט הרפואי, במסגרת חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 פרק ד' סעיפים 13-14 נקבע כי " לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה מדעת" וכי הסכמה מדעת תינתן לאחר שהמטופל קיבל את מלוא ההסברים ביחס לטיפול המוצע מאת הרופא המטפל.
יצוין כי  כפי שהרפואה מתפתחת ומתעדכנת באופן מתמיד כך גם הביטוחים הרפואיים הפרטיים מתאימים עצמם למציאות הרפואית המתקדמת, עקב בצד אגודל אם ביוזמת המבטחים ואם ביוזמת הרגולטור.

דוגמא טובה לכך ניתן לראות בשינויים שחלו בכיסוי התרופות שלא בסל הבריאות אשר הגדילו באופן משמעותי את היקף הכיסוי (תרופות יתום, תרופות שאושרו על ידי מנהל התרופות האמריקאי/אירופאי/קנדי, תרופות ביולוגיות וכיו"ב) וכן סכום הפיצוי שנע בין 5 מיליון ש"ל ל- 10 מיליון ₪ בעוד שבעבר עמד סכום הפיצוי על 500,000 ₪ בלבד.

צא ולמד,  כי על סוכן הביטוח חלה חובה מקצועית לפעול כ"סוכן סביר" וככל שאין מדובר בהרעת מצב חיתומי הרי מצופה מהסוכן לעדכן את מבוטחיו בדבר השינויים, התוספות, והשדרוגים שניתן לבצע בתוכנית הבריאות שרכש המבוטח על מנת להימנע מחשיפה בעילה של רשלנות מקצועית.
מקל וחומר נכון הדבר בהתחשב בעובדה כי ככלל, לא מתקיים קשר ישיר בין חברת הביטוח למבוטח באספקט השיווקי באופן שהמידע אליו נחשף המבוטח מגיע אליו בעיקר, וכמעט תמיד,  באמצעותו של סוכן הביטוח.

סוכן הביטוח חב חובת זהירות ונאמנות למבוטח בדומה לבעלי מקצועות חופשיים נוספים כדוגמת: רופא, עו"ד, רו"ח.

בהרצאתה האחרונה במסגרת קורס השיווק לסוכני ביטוח מטעם מרכז שפיס היימן, העניקה עו"ד גינזבורג כללי אצבע, בכל הנוגע לאחריות המקצועית המוטלת על סוכני הביטוח.

ההרצאה עסקה ברשלנות רפואית ואחריות סוכני הביטוח וכללה עצות פרקטיות, כיצד ניתן להבטיח כי השירות המסופק ללקוח, יינתן בגישה האחראית והשקולה ביותר.

כך למשל:
> הצהרת הביטוח – על המבוטח למלא בעצמו את ההצהרה, בכנות ותוך הקפדה למלא את כל הסעיפים המופיעים בה.

> הצגת האפשרויות השונות – על הסוכן להציג את קשת האפשרויות הרחבה, ולהקפיד לעדכן בכל השינויים והמגמות האחרונות בתחום.


נציין כי פירוט הפן המשפטי, והאחריות המקצועית המלאה המוטלת על סוכני הביטוח בעידן החדש, מסופקים במסגרת הקורס המלא לשיווק פוליסות ביטוחי בריאות וסיעוד, של מרכז שפיס היימן.

סוכן ביטוח? רוצה לקבל עידכונים וחומרים מקצועיים ישירות לתיבת המייל?
לחץ כאן להצטרפות חינם לקהילת המקצוענים>>>>>>
         
 
 
 
 
  לפרטים, התקשרו:
 משרד: 074-7030166  
 נייד: 058-6563602    

הנך מאשר בזאת קבלת חומר פרסומי ממרכז שפיס היימן